Jobbiga människor

Jobbiga människor

Du vet de där människorna som du möter som är besvärliga eller beter sig konstigt. De som fokuserar på saker som du inte alls tycker är viktiga. De som inte lyckas fånga din uppmärksamhet och inte når fram till dig. Kanske är det en kollega, en säljare eller en potentiell kund. Du vet, de som tar din energi. Du fungerar troligtvis bättre med vissa än med andra. Ändå måste du kunna samarbeta med alla. Det kan verka svårt, men behöver inta vara det. Det är inte så att vi lever i helt olika verkligheter.

 

Det är vår brist på kunskap och förståelse för våra olikheter som ger upphov till våra svårigheter. Att vi förväntar oss eller antar att andra tänker, känner eller bör agera som vi själva gör. Nyckel är att inte behandla människor som du själv vill bli behandlad. Behandla dem som de vill bli behandlade! 

 

KODA™ är ett genomarbetad och strukturerad metodik med syftet att bygga hållbara värdeskapande relationer, grundläggande för framtidens förändring. Det finns flera aktörer på marknaden som beskriver stiltyper, person- och beteendeprofiler. Dessa aktörer fokuserar på det som syns mest, vårt agerande. Innovationen KODA™ är en omvänd personlighetsprofilering som går ut på att komma åt det vi människor värdesätter i grunden. Vi vänder pyramiden ner-och-upp för att den inte ska kunna välta omkull.

KODA-pyramiden 

KODA-pyramiden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivå 4

Pyramidens topp, nivå 4, visar vårt beteende och agerade, det som syns på ytan. Våra handlingar, vårt uppförnad och våra reaktioner. Vi människor har den unika förmågan att kunna ta ett steg tillbaka och analysera vårt beteende, vilket gjort oss till det framgångsrikaste djuret på vår planet. Det gör oss extremt anpassningsbara. De sociala reglerna som styr i många fall vårt agerande i arbetslivet, det talar inte om vem vi är.

 

Nivå 3

Pyramidens översta mitt, nivå 3 - specifik kunskap, det man vet. Specifika kunskaper som behövs i varje enskild verksamhet. Kompetens som uppnås från kurser, utbildningar, erfarenheter eller genom intresse i ämnet. Här kan man hitta språk, specifik yrkeskunskap eller kompetens i ett område. Detta behövs för att genomföra en idé, projekt eller uppgift. Ex. marknadsföring, tala inför folk, bokföring, ryska, affärsplanering etc.

Nivå 2

Pyramidens nedersta mitt, nivå 2  - anpassningsbara kompetenser, det man gör. Anpassningsbara kompetenser utgör generella kompetenser. Kunskaper och färdigheter som underlättar för den enskilda personen att anpassa sig till nya situationer som harmoniserar med basen. Ex. kommunikativ, problemlösare, kreativt tänkande, samarbetsförmåga, förmåga att leda andra människor, lära sig av sina misstag etc.

 

Nivå 1

Pyramidens bas, nivå 1 - personliga värderingar – det man är, det vi värdesätter. Personliga värderingar är relaterade till den enskilda personen, till vad vi värdesätter. Vi människor utvecklar tidigt i livet denna bas. Tidiga val gör att vi blir vältränade på vissa beteenden och förhållningssätt. Det blir en del av vår grundpersonlighet. Ex. risktagande, flexibilitet, stabilitet, plikt, noggrannhet, logik, etik och moral, medverkan. Det är denna bas KODA™ identifierar.

 

Nivå 4

Pyramidens topp, nivå 4, visar vårt beteende och agerade, det som syns på ytan. Våra handlingar, vårt uppförnad och våra reaktioner. Vi människor har den unika förmågan att kunna ta ett steg tillbaka och analysera vårt beteende, vilket gjort oss till det framgångsrikaste djuret på vår planet. Det gör oss extremt anpassningsbara. De sociala reglerna som styr i många fall vårt agerande i arbetslivet, det talar inte om vem vi är.

Nivå 3

Pyramidens översta mitt, nivå 3 - specifik kunskap, det man vet. Specifika kunskaper som behövs i varje enskild verksamhet. Kompetens som uppnås från kurser, utbildningar, erfarenheter eller genom intresse i ämnet. Här kan man hitta språk, specifik yrkeskunskap eller kompetens i ett område. Detta behövs för att genomföra en idé, projekt eller uppgift. Ex. marknadsföring, tala inför folk, bokföring, ryska, affärsplanering etc.

Nivå 2

Pyramidens nedersta mitt, nivå 2  - anpassningsbara kompetenser, det man gör. Anpassningsbara kompetenser utgör generella kompetenser. Kunskaper och färdigheter som underlättar för den enskilda personen att anpassa sig till nya situationer som harmoniserar med basen. Ex. kommunikativ, problemlösare, kreativt tänkande, samarbetsförmåga, förmåga att leda andra människor, lära sig av sina misstag etc.

Nivå 1

Pyramidens bas, nivå 1 - personliga värderingar – det man är, det vi värdesätter. Personliga värderingar är relaterade till den enskilda personen, till vad vi värdesätter. Vi människor utvecklar tidigt i livet denna bas. Tidiga val gör att vi blir vältränade på vissa beteenden och förhållningssätt. Det blir en del av vår grundpersonlighet. Ex. risktagande, flexibilitet, stabilitet, plikt, noggrannhet, logik, etik och moral, medverkan. Det är denna bas KODA™ identifierar.

 

Innovationen KODA™ 

Alla människor har olika sätt att bedöma och tolka allt de upplever. Alla människor beter sig därför olika beroende på hur de upplever ”sin verklighet”. En ”verklighet” som styrs av vårt undermedvetna något som Neurovetenskap har erkänt kontrollerar 95 procent av våra liv. Det undermedvetna sinnet kan jämföras med en superdator med en databas som lagrat all information ända sedan födseln. Den databasen innehåller de programmeringar som skapat det mesta av det personliga beteende, så tidigt som de första levnadsåren. Det är där vi skapar våra värderingar. 

 

Pyramiden är ett viktigt reflektionsverktyg som visar att vårt agerande inte betyder allt. Alla pyramidens delar är viktiga. Däremot finns det en tanke med att modellen har formen av en pyramid. Skulle den vara upp-och-ner hade den lätt vält omkull. Skulle den vara cylinderformad skulle den svaja och riskera att ramla omkull när det blåser. Genom att modellen är uppbyggt likt en pyramid ges en förståelse för att botten som utgör våra grundläggande principer och generella övertygelser och det är de som påverkar våra handlingar, beslut och vårt beteende. Det är våra värderingar som är vägvisare för våra handlingar, åsikter och attityder. De är vår plan för konfliktlösning och beslut. Grundläggande för vår motivation och vår grundpelare för självkänsla.

 

För att kunna utveckla äkta relationer måste kraften kommer underifrån. Vi behöver möta människor utifrån vad de värdesätter. På så vis kan sedan den generella kunskapen och den specifika kunskapen appliceras på något stabilt som sedan utgör människors agerande. Om vi enbart tittar på beteende, agerande, bygger vi vi relationer utifrån det tomma skal som identifierar sig med människors agerande istället för att bygga utifrån vad människan värdesätter. Människor är inte det de gör, utan den de är.

I vår iPhone lagrar vi en stor del av våra liv och använder en kod för att skydda den viktiga informationen och vår egna integritet. Med Touch ID räcker att du vidrör hemknappen på iPhone, så läser sensorn snabbt av ditt unika fingeravtryck och låser upp telefonen automatiskt. Våra fingeravtryck är det individuella, unika mönster som bildas av små åsar på handens insida och fingrar hos oss människor. De så kallade papillarlinjerna är ordnade i mönster som inte förändras, och som är karakteristiska för varje människa. Våra värderingar, vår kod, är som våra papillarlinjer helt unika.

 

KODA™ kan liknas vid Touch ID för att nå in till det vi värdesätter. På mindre än någon minut identifierar verktyget, utan gissningar, den andra personens kod, vad personen värdesätter. För vi människor är ju precis som våra fingeravtryck komplexa. Vi behöver bli få anpassad kommunikation utefter vad som är viktigt för oss för att det ska nå fram och för att kunna anpassa kommunikationen behöver vi ska låsa upp koden. KODA™ har inte bara ställt pyramiden på en stabil bas utan även ökat komplexiteten från 4 färger till 24 olika personlighetskombinationer. Självklart är vi mer komplexa än så, men kategoriseringen gör kommunikationen hanterbar. I KODA™ är det inte bara den dominanta koden som tas fram utan hela koden.

Innovationen KODA™ 

Alla människor har olika sätt att bedöma och tolka allt de upplever. Alla människor beter sig därför olika beroende på hur de upplever ”sin verklighet”. En ”verklighet” som styrs av vårt undermedvetna något som Neurovetenskap har erkänt kontrollerar 95 procent av våra liv. Det undermedvetna sinnet kan jämföras med en superdator med en databas som lagrat all information ända sedan födseln. Den databasen innehåller de programmeringar som skapat det mesta av det personliga beteende, så tidigt som de första levnadsåren. Det är där vi skapar våra värderingar. 

 

Pyramiden är ett viktigt reflektionsverktyg som visar att vårt agerande inte betyder allt. Alla pyramidens delar är viktiga. Däremot finns det en tanke med att modellen har formen av en pyramid. Skulle den vara upp-och-ner hade den lätt vält omkull. Skulle den vara cylinderformad skulle den svaja och riskera att ramla omkull när det blåser. Genom att modellen är uppbyggt likt en pyramid ges en förståelse för att botten som utgör våra grundläggande principer och generella övertygelser och det är de som påverkar våra handlingar, beslut och vårt beteende. Det är våra värderingar som är vägvisare för våra handlingar, åsikter och attityder. De är vår plan för konfliktlösning och beslut. Grundläggande för vår motivation och vår grundpelare för självkänsla.

 

För att kunna utveckla äkta relationer måste kraften kommer underifrån. Vi behöver möta människor utifrån vad de värdesätter. På så vis kan sedan den generella kunskapen och den specifika kunskapen appliceras på något stabilt som sedan utgör människors agerande. Om vi enbart tittar på beteende, agerande, bygger vi vi relationer utifrån det tomma skal som identifierar sig med människors agerande istället för att bygga utifrån vad människan värdesätter. Människor är inte det de gör, utan den de är.

I vår iPhone lagrar vi en stor del av våra liv och använder en kod för att skydda den viktiga informationen och vår egna integritet. Med Touch ID räcker att du vidrör hemknappen på iPhone, så läser sensorn snabbt av ditt unika fingeravtryck och låser upp telefonen automatiskt. Våra fingeravtryck är det individuella, unika mönster som bildas av små åsar på handens insida och fingrar hos oss människor. De så kallade papillarlinjerna är ordnade i mönster som inte förändras, och som är karakteristiska för varje människa. Våra värderingar, vår kod, är som våra papillarlinjer helt unika.

 

KODA™ kan liknas vid Touch ID för att nå in till det vi värdesätter. På mindre än någon minut identifierar verktyget, utan gissningar, den andra personens kod, vad personen värdesätter. För vi människor är ju precis som våra fingeravtryck komplexa. Vi behöver bli få anpassad kommunikation utefter vad som är viktigt för oss för att det ska nå fram och för att kunna anpassa kommunikationen behöver vi ska låsa upp koden. KODA™ har inte bara ställt pyramiden på en stabil bas utan även ökat komplexiteten från 4 färger till 24 olika personlighetskombinationer. Självklart är vi mer komplexa än så, men kategoriseringen gör kommunikationen hanterbar. I KODA™ är det inte bara den dominanta koden som tas fram utan hela koden.